Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds” ir pabeidzis projektu „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem”.

 

 

Projekta mērķis: nodrošināt inovatīvi preventīvos pasākumus jauniešu sociālās atstumtības un nabadzības riska mazināšanai, īstenojot izglītojošu apmācību spēli jauniešiem par sociālo uzņēmumu veidošanu un veicot pieredzes apmaiņu ar sociāli atbildīgiem uzņēmumiem. 

 

Mērķa grupa: 40 jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

 
Projekta īstenošanas periods: 01.08.2013. - 31.07.2014.
 
Galvenās aktivitātes:
1) Individuālās pārrunas ar mērķa grupas dalībniekiem, lai atklātu jauniešu talantus, spējas un prasmes un palīdzētu izvirzīt individuālos mērķus profesionālajā jomā;
2) Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle – praktiska apmācība par sociālo uzņēmumu veidošanu uzņēmējdarbības un sociālo iemaņu un prasmju pilnveidošanai un jauniešu radošā potenciāla attīstīšanai;
3) Pieredzes apmaiņa – jaunieši tiks iepazīstināti ar dažāda profila sociāli atbildīgiem uzņēmumiem un darba vidi tajos, lai uzskatāmi parādītu labo piemēru no reāli darbojošos uzņēmumu vides;
4) Publicitātes pasākumi – informatīvie semināri un publikācijas par projekta norisi un sasniegumiem BAF mājaslapā un sociālajos tīklos.
    
Rezultāti:

 

 

 

 

Kvantitatīvie rezultāti

Kvalitatīvie rezultāti

Izveidotas

4 apmācību grupas, kopējais dalībnieku skaits- 40

Projektā piedalījās sociālajā uzņēmējdarbībā ieinteresēti jaunieši, kuri bija gatavi iesaistīties arī  citās aktivitātēs sociālā atbalsta jomā.

Sniegtas individuālas

4 stundu konsultācijas

42 jauniešiem

 

Jaunieši apliecināja, ka individuālas pārrunas gan projekta sākumā, gan projekta nobeigumā daudz deva savu mērķu skaidrākai izpratnei, savu stipro un vājo pušu apzināšana.

40 jaunieši piedalījās inovatīvi radošā apmācību spēlē par sociālo uzņēmumu veidošanu

 

Iegūtas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par  sociālo uzņēmējdarbību, izstrādātas idejas sociālo uzņēmumu dibināšanai, no kurām 4 plānots realizēt tuvākā nākotnē.

 Jaunieši ieguvuši zināšanas, kuras varēs izmantot gan dibinot savus uzņēmumus, gan iesaistoties citu organizāciju vai uzņēmu darbībā gan kā algoti darbinieki, gan kā brīvprātīgie.

40 jaunieši piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumos un iepazinušies ar reālu uzņēmējdarbības vidi

Jaunieši pārliecinājās, kā  iegūtās zināšanas var izmantot praksē,  papildināja

Savas zināšanas  ar praktiskiem piemēriem par organizatoriskiem, līdzekļu piesaistes un citiem interesējošiem jautājumiem.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds” aicina piedalīties informatīvajā seminārā par projekta „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem” rezultātiem.

 

Seminārs notiks 2014.g. 27. jūnijā plkst. 14.00, Krišjāņa Valdemāra ielā 38, 3.stāvā, 306-1 telpā, Rīga (ieeja no ēkas sāna, cauri arkai, kura ved uz Ģertrūdes baznīcu).

 

Dalība seminārā bez maksas.

 

Biznesa attīstības fonda kontakti:

Tālrunis: 29170763 begin_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting; 29463326 begin_of_the_skype_highlighting   end_of_the_skype_highlighting

E-pasts: info@biznesa-attistiba.lv

 

 

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

2014.gada martā projekta dalībnieki devās pieredzes apmaiņas braucienos uz biedrību „Limbažu filcs” , biedrību  „Fonds pirts muzejam” , biedrību „Aicinājums Tev” un biedrību „Cerību spārni” . Jaunieši uzdeva sev interesējošos jautājumus,  izteica priekšlikumus, aktīvi diskutēja. Kāds ieguva pieredzi, kā labāk īstenot savu ideju, kāds saprata, ka viņa idejai vēl  jānobriest, kāds bija gatavs palīdzēt kā brīvprātīgais.  Ieguvēji bija gan dalībnieki, gan uzņēmēji.

 

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

 

 

Nodibinājums "Biznesa attīstības fonds" informē, ka projekta „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem” ietvaros plāno projekta trešo aktivitāti: pieredzes apmaiņas braucieni pie sociāli atbildīgiem uzņēmumiem.

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Nodibinājums "Biznesa attīstības fonds" informē, ka projekta „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem” ietvaros tiek īstenota projekta otrā aktivitāte: Jauniešu apmācības programma tika uzsākta 2013.gada 11.oktobrī. Apmācības uzsāka divas jauniešu grupas un 2014.gada 6.jsnvārī apmācības uzsāka divas jaunas jauniešu grupas.

 

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

Nodibinājums "Biznesa attīstības fonds" informē, ka projekta „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem” ietvaros tiek īstenota projekta pirmā aktivitāte: Individuālās pārrunas ar katru projekta dalībnieku.

Projekta otrās aktivitātes īstenošana: Jauniešu apmācības programma tiks uzsākta 2013.gada 11.oktobrī. Apmācības uzsāks divas jauniešu grupas.

 

Turpinās pieteikumu pieņemšana nākamo jauniešu grupu komplektēšanai.

 

Interesentus, lūdzam, pieteikties pa e-pastu: info@biznesa-attistiba.lv

 

Pieteikumā norādīt sekojošu informāciju:

 

Vārds, uzvārds:

 
E-pasts:
 
Deklarētā dzīves vietas adrese:
 
Tālrunis:
 
Personas kods:
 
Vecums:
 
Pašreizējā nodarbošanos (norādīt, ko pašlaik dara):
 
Motivācija piedalīties projektā:
 

Vairāk par projekta aktivitātēm lasīt šeit.

 

 

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
 
Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds” aicina piedalīties informatīvajā seminārā par dalību projektā „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem”.
 
Seminārs notiks 2013.g. 14.augustā plkst.13.00, Kr. Valdemāra ielā 38, 3.stāvā, 306-1 telpā, Rīga (ieeja no ēkas sāna, cauri arkai, kura ved uz Ģertrūdes baznīcu).
 
Dalība seminārā bez maksas.
 
 
Lasīt vairāk par projektu „Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem” http://biznesa-attistiba.lv/index.php?lng=lv&id=21 

___________________________________________________________________________

Pasaulē ekonomika mainās – materiālisma vērtības līdzsvarojas ar cilvēciskām vērtībām. Izdzīvos organizācijas, kuras to izpratīs un pielietos praksē.

Nodibinājums „Biznesa attīstības fonds” aicina piedalīties mācību kursā „NVO vadītāju personības attīstības programma”.

 

Mācību kursa mērķi:

  1. Attīstīt NVO vadītāju personību, lai darbs sagādātu prieku pašam un padotajiem.
  2. Veicināt materiālisma un cilvēcisko vērtību līdzsvarošanu, mainot attieksmi pret darbu.
  3. Izprast organizācijas vadības jautājumus, salīdzinot tradicionālo skatījumu ar garīgo skatījumu.

 

Mācību kursa metodes: lekcijas, diskusijas, situāciju analīze un garīgā prakse.

 

Lektore: Elvita Rudzāte (Nodibinājuma „Biznesa attīstības fonds” valdes locekle; grāmatu sērijas un garīgās prakses disku „Piedošanas mācība” autore).

 

Mācību kursa plāns:

22.05.2013.
pl.10.00-13.00
Notiekošie procesi pasaules un Latvijas ekonomikā garīgajā skatījumā. Kā tie ietekmē nevalstisko organizāciju darbu? Nevalstiskās organizācijas darbība garīgajā skatījumā.
29.05.2013.
pl.10.00-13.00
Organizācijas vadītāja dzīves jēga, misija un mērķi tradicionālā izpratnē un garīgajā skatījumā. Organizācijas misija un mērķi garīgajā skatījumā. Darbinieku personīgo mērķu sasaiste ar organizācijas mērķiem.
05.06.2013.
pl.10.00-13.00
Dzīves likumi un to neievērošanas sekas organizācijas darba rezultātos.
12.06.2013.
pl.10.00-13.00
Organizāciju problēmu cēloņu noteikšana un to risināšana ar garīgās prakses palīdzību. Dzīves mācību stundas, kā tās noteikt un atbrīvot. Piedošanas garīgā prakse.
19.06.2013.
pl.10.00-13.00
Ķermeņa valodas izpratnes nepieciešamība. Ko mums māca slimības un stresi?
26.06.2013.
pl.10.00-13.00
Cilvēcisko īpašību (pozitīvo un negatīvo), valsts, organizācijas un cilvēcisko vērtību noteikšana un ietekmes uz darba rezultātiem un labizjūtu izpratne.

 

Dalības maksa: ziedojums (katrs maksā saskaņā ar savu sirdsapziņu un iespējām).

 

Norises vieta: Kr.Valdemāra iela 38, 306-1, Rīga.

 

Pieteikties pa e-pastu: info@biznesa-attistiba.lv

 

Biznesa attīstības fonds
tālr.29463326
info@biznesa-attistiba.lv
www.biznesa-attistiba.lv

 
 
 

 
 
 
                  
 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 
92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē   Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Projekts „NVO kapacitātes stiprināšana veicinot sociālo uzņēmējdarbību”  1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/132/69
 
 
   

 Aicinām piedalīties bezmaksas seminārā

 

"Organizācijas vadība un kvalitātes vadības sistēmas izveidošana sociālajos uzņēmumos" (24 h)

 

2012.gada 13., 19. un 20. decembris

 

                        Norises vieta un laiks:   Pasaules tirdzniecības centrs "Rīga"

                                                                                      Elizabetes iela 2, Rīga

                                                                                      Konferenču zāle (1.stāvs)

                                                                                      No plkst. 10:00 līdz 16:00

 

                           

Semināra laikā Jūs iepazīsieties ar sekojošām tēmām:
 
1.Organizācijas izveidošanas aspekti
2. Organizācijas vadīšanas stili
3. Organizācijas vadības sistēmas izveidošana
4. Organizācijas problēmu cēloņi un risināšana
5. Darba efektivitātes paaugstināšanas tehnikas
6. Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana
 
Ieguvumi:
-         Izpratne par sociālo uzņēmumu darbības un vadības specifiku;
-         Apgūtas iemaņas pielietot darbā Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmatu sociālajiem uzņēmumiem;
-         Apgūti sociālo uzņēmumu vadības pamatprincipi.

 

Lūdzam pieteikt dalību seminārā, sūtot pieteikumu uz

           e-pastu: info@biznesa-attistiba.lv vai zvanot pa tālruni: 67039607

 

 

 

 

 

 

Vārds, uzvārds:
 
E-pasts:
 
Deklarētā dzīves vietas adrese:
 
Tālrunis:
 
Personas kods:
 
Vecums:
 
Pašreizējā nodarbošanos (norādīt, ko pašlaik dara):
 
Motivācija piedalīties projektā:
 

 

 
BalticExport logo