DARBĪBAS JOMA

 

 • Sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšana;
 • Apmācību un konsultāciju īstenošana;
 • Dalība pasākumos, kas sekmē "Biznesa attīstības fonda" izvirzīto mērķu sasniegšanu.

MĒRĶI

 • sekmēt gan mazo, vidējo un lielo uzņēmumu, gan valsts un pašvaldības iestāžu, gan nevalstisku organizāciju attīstību;
 • sekmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstību;
 • sekmēt biznesa vides un sabiedrības dzīves kvalitātes attīstību;
 • sekmēt personāla attīstību un izaugsmi;
 • veicināt organizāciju vadības sistēmu pilnveidošanu atbilstoši starptautiskiem standartiem;
 • veicināt pētniecības programmu izstrādi.

 

Mūsu pieredze:

 • Izpētē un partnerības attīstība tautas augstskolas izveidošanai Siguldas novadā (2004), Ziemeļvalstu padomes finansējums,
 • Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā (2005-2006), Phare
 • Profesionālās pilnveides izglītības programmas "Darba aizsardzība" izstrāde e-apmācības formā un aprobācija (2006-2007), ESF
 • Prasmju iegūšanas nodrošināšana (2006-2007), LEADER ( kā pakalpojumu sniedzējs)
 • Sociālās uzņēmējdarbības attīstības projekti (2012-2014)
 
BalticExport logo